Home
LV EN RU
sitemap mail

Mēs  BioDeposit® izmantojam to, ko „māte daba” mums ir devusi ezeru nogulsnēs un ar patentētas tehnoloģijas palīdzību esam radījuši produktu sēriju uz sapropeļa un kūdras bāzes, kas samazina cilvēku radīto kaitējumu un veido humusu augsnēs ar zemu dabīgo vielu saturu. Tādēļ ar lepnumu varam teikt, ka

МĒS VEIDOJAM HUMUSU!


Bibliotēka


Vissaprātīgākais termiņnoguldījums – BioDeposit

Vēl tālā senatnē cilvēks prata veiksmīgi izmantot upju un ezeru nogulumus. Tieši lielo upju – Nīlas, Tigras un Eifratas, kuras atšķīrās no citām ar spēcīgām noplūdēm, ielejās radās pirmās ar lauksaimniecību nodarbojušās civilizācijas. Herodots rakstīja, ka Ēģipte ir „Nīlas dāvana”, jo katru gadu Nīla pārplūda un bagātināja zemi ar auglīgu kārtu, kuru uzskatīja par vislabāko mēslojumu.

lasīt vairāk »
 

Гуминовые вещества

Есть огромный класс природных органических веществ, о котором химики надолго и совершенно незаслуженно забыли. Между тем с точки зрения химии будущего их возможности безграничны, а область их возможного применения очень велика. Речь о гуминовых веществах.

lasīt vairāk »
 

Почва

Наука о почве - почвоведение - родилась в России, основы ее заложены выдающимися учеными В.В. Докучаевым и П.А. Костычевым. Почвоведение занимает важное место в системе наук о биосфере, ведь почва - необходимое условие существования жизни на Земле и вместе с тем ее следствие.

lasīt vairāk »