Home
LV EN RU
sitemap mail

Firma BioDeposit® w realizacji swojej koncepcji wykorzystała bogactwo, które dała nam natura w postaci złóż na dnie jezior. Stosując nowoczesną, opatentowaną technologię stworzyliśmy wiele produktów na bazie sapropelu czyli osadu dennego zbiorników słodkowodnych oraz torfu. Produkty BioDeposit® skutecznie niwelują błędy gospodarki człowieka oraz tworzą humus w glebach o niskiej koncentracji naturalnych związków próchnicznych, dlatego też z dumą możemy powiedzieć:

TWORZYMY HUMUS!


Certyfikaty


Certyfikacja produkcji BioDeposit® – to proces potwierdzenia zgodności naszych produktów z normami i standardami obowiązującymi w krajach naszych klientów. W wyniku tej procedury producent i sprzedawca otrzymują oficjalny dokument – certyfikat zgodności uwierzytelniający jakość i bezpieczeństwo produktów BD dla ich użytkowników.

Konieczność obowiązkowego potwierdzenia zgodności z normami różnych towarów jest określona w aktach normatywnych tych państw, do których dostarczamy nasze produkty. Wwóz naszych produktów ma miejsce tylko po zakończeniu procesu rejestracji w odpowiednich instytucjach danego kraju.

Tak, na przykład w celu  otrzymania obowiązkowej certyfikacji BioDeposit® Agro (reg. Nr GO.06-0762-11) na Łotwie przeprowadzono badania w następujących laboratoriach:

- State Plant Protection Service (Statement of the Testing Results N 150-AKA-114-10);
- Latvian Certification Centre LATSERT (Test report N 62065 A);
- Institute of Food Safety, Animal Health and Environment "BIOR" Diagnostic Center, Laboratory of Food and Environmental Investigations (Test report N 1/1327.1-2010);
- Environment Laboratory of State SIA "Latvian Environment, geology and meteorology centre" (Test Report N 09/2045);
- National Diagnostic Center of the Food and Veterinary Service, Laboratory of Food and Environmental Investigations (Test report N 1/689.1-2009).

Obowiązkowa rejestracja na Łotwie BioDeposit® Elixir (reg. Nr GO.06-0827-12) była możliwa po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych z:

- Auctoritas (Test report N 2389/11);
- Latvian Certification Centre LATSERT (Test report N 62733 A);
- Institute of Food Safety, Animal Health and Environment "BIOR" Diagnostic Center, Laboratory of Food and Environmental Investigations (Test report N 2/1558.1-2010).

Pomimo tych badań, BioDeposit® Group wykonuje również dobrowolną certyfikację, która nie zastępuje i nie dopełnia obowiązkowej. Nieobowiązkowy certyfikat – duży plus dla naszej firmy, który pozytywnie wpływa na zwiększenie zaufania klientów i naszych partnerów. W związku z powyższym BioDeposit® Elixir dokonało certyfikacji  w

- Environment Laboratory of State SIA "Latvian Environment, geology and meteorology centre" (Test Report N 10/1196);
- Institute of Food Safety, Animal Health and Environment "BIOR" Diagnostic Center, Animal Diseases Diagnostic Laboratory (Test report N 2/1558.1-2010);
- Environment Laboratory of State SIA "Latvian Environment, geology and meteorology centre" (Test Report N 10/29).

W celu udokumentowanego potwierdzenia wysokiej koncentracji humusowych i fulwowych kwasów w produktach BioDeposit®, zostały wykonane badania w niezależnych laboratoriach na dostarczonych tam próbkach i zostały wydane certyfikaty:

- Dipartimento di Scienze agrarie ed Ambientali (DiSAA) dell'Universitá degli Studi di Udine (Certificate of analysis n.EHT 3/09);
- Laboratory for Agroecology, Division of Institute on Nature Management of National Academy of Sciences of Belarus (Analysis report No. 26-11).

Również jakość proponowanych przez nas produktów została potwierdzona przez:

- Compatibility Certificate for the use of inputs in organic agriculture, issued by BCS-Oko Garantie GmbH.

Powyższy certyfikat otrzymaliśmy po przetestowaniu produktów BioDeposit® zgodnie z bardzo wysokimi wymaganiami i on potwierdza ich ekologiczną czystość i możliwość stosowania produktów w organicznych rolnictwie.