Home
LV EN RU
sitemap mail

Firma BioDeposit® w realizacji swojej koncepcji wykorzystała bogactwo, które dała nam natura w postaci złóż na dnie jezior. Stosując nowoczesną, opatentowaną technologię stworzyliśmy wiele produktów na bazie sapropelu czyli osadu dennego zbiorników słodkowodnych oraz torfu. Produkty BioDeposit® skutecznie niwelują błędy gospodarki człowieka oraz tworzą humus w glebach o niskiej koncentracji naturalnych związków próchnicznych, dlatego też z dumą możemy powiedzieć:

TWORZYMY HUMUS!


Produkcja


Технология производства BioDeposit® Agro

При производстве BioDeposit® Agro используется два вида сырья: сапропель и торф.
сапропель с естественной влажностью 90÷97% подается со дна озера с помощью специальной добывающей установки, земснаряда, и по напорному трубопроводу подается в производственный цех.

Подробнее
 

Производство BioDeposit® Elixir

При производстве BioDeposit® Elixir используется торф, добытый в Латвии.
Процесс производства состоит из двух основных стадий. На первой стадии приготовления Elixira торф подвергается интенсивной физической обработке (сжатие, деформирование и разрушение крупных частиц).

Подробнее